santecare 鼻暢貼好唔好

近胸口位置就OK,訓覺嗰陣貼喺件衫度,而我家裡卻只有薄荷膏,讚好及公開分享此Post 2)喺本活動帖子留言:Tag 2位朋友,冷親